Liptobac L Essence

Produkt silnie bakteriobójczy - również bakterie beztlenowe

Liptobac L Essence
forma PłynLIPTOBAC L ESSENCE jest naturalnym stymulatorem wzrostu, który ma właściwości antygrzybicze,
antybakteryjne, przeciw wirusowe i przeciw utleniające.
Działanie stymulacji wzrostu: produkt pomaga zwiększyć wymiary jelit i proporcję wysokości do głębokości kosmyków jelitowych,
co prowadzi do zwiększenia obszaru powierzchni absorpcji składników pokarmowych i elektrolitów, tym samym zwalczając atrofię
kosmyków i stymulując integralność jelit.
Zwalczanie drobnoustrojów: jest skutkiem równoczesnego współdziałania różnych aktywnych składników, produkt ma zarówno
bezpośrednie, jak i nie bezpośrednie działanie.
Bezpośrednie działanie przeciw mikroorganizmom: Fenole zmieniają ścianę komórkową niektórych bakterii i grzybów
powodując brak równowagi wodnej i wywołując śmierć komórki.
Pośrednie działanie przeciw drobnoustrojom: pozwala zapobiec namnażaniu się wirusów poprzez zapewnienie szybszego
niż normalne, odnawiania się enterocytów, co stwarza wrogie środowisko dla rozwoju wirusów i kokcydii.
OGÓLNE DZIAŁANIE U WSZYSTKICH PRODUKOWANYCH ZWIERZĄT
• Stymulacja integralności jelit
• Wzmocnienie systemu immunologicznego
• Obniżenie współczynników śmiertelności
• Polepszenie parametrów produkcji (przyrost wagi, wydajność nieśności, jednorodność jaj,
współczynnik przetwarzania karmy, itd)
• Polepszenie produkcji w sytuacjach stresowych
• Poprawa smaku i przyjmowania paszy