Liptobac Essence P

Preparat bardzo silnie wzmacniający układ odpornościowy. Przeciwbiegunkowy.

Liptobac Essence P
Liptobac Essence P 250 ml
forma PłynLIPTOBAC L ESSENCE jest naturalnym produktem stymulującym silnie układ odpornościowy, który ma właściwości antygrzybicze, antybakteryjne, przeciw wirusowe i przeciwutleniające.

Lepsze przyswajanie składnikow karmy: produkt pomaga zwiększyć wymiary jelit i proporcję wysokości do głębokości kosmyków jelitowych, co prowadzi do zwiększenia obszaru powierzchni absorpcji składników pokarmowych i elektrolitów, tym samym zwalczając atrofię kosmyków i stymulując integralność jelit.

Zwalczanie drobnoustrojów: jest skutkiem równoczesnego współdziałania różnych aktywnych składników, produkt ma zarówno bezpośrednie, jak i nie bezpośrednie działanie.

Bezpośrednie działanie przeciw mikroorganizmom: Fenole zmieniają ścianę komórkową niektórych bakterii i grzybów powodując brak równowagi wodnej i wywołując śmierć komórki.

Pośrednie działanie przeciw drobnoustrojom: pozwala zapobiec namnażaniu się wirusów poprzez zapewnienie szybszego niż normalne, odnawiania się enterocytów, co stwarza wrogie środowisko dla rozwoju wirusów i kokcydii.

OGÓLNE DZIAŁANIE U WSZYSTKICH PRODUKOWANYCH ZWIERZĄT

  • • Stymulacja integralności jelit
  • • Wzmocnienie systemu immunologicznego
  • • Obniżenie współczynników śmiertelności
  • • Polepszenie parametrów zootechnicznych
  • • Polepszenie produkcji w sytuacjach stresowych
    • • Poprawa smaku i przyjmowania karmy