Zastosowanie Orego-stim u przeżuwaczy

Kokcydioza u przeżuwaczy ma mniejszy bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt w porównaniu do gatunków ptasich. Niemniej jednak może ona wywierać znaczny wpływ na wydajność i zdrowie zwierząt, zarówno u dużych jak i małych przeżuwaczy, głównie w swojej postaci subklinicznej.
 

Olejki eteryczne są aromatycznymi substancjami wydobywanymi z różnych ziołowych roślin poprzez destylację parową. Zgodnie z dyrektywą 2002/C329/EC, olejki eteryczne są dość powszechnie obecnie używane jako dodatki do żywności w przemyśle żywego inwentarza, zwłaszcza jako substancje smakowe i pobudzające apetyt.
 

Niektóre oleje eterowe uzyskiwane z roślin zapachowych, mianowicie z wybranych odmian Origanum vulgare, wykazują właściwości antybakteryjne polegające na osłabianiu bakteryjnej błony komórkowej, zmieniając jej przepuszczalność na kationy takie jak H+ i K+. Powoduje to zaburzenie równowagi wodnej i śmierć komórki. Z powodu takiego sposobu działania mało prawdopodobne jest wytworzenie odporności na fenole.

 

 

Przeczytaj cały artykuł: 


pdf Zastosowanie Orego-stim u przeżuwaczy
Zobacz również: BADANIA